Pages

Wednesday, August 31, 2005

Ruwaaaa!!!!

Mfiri..majumaa yamiinda mwakaa ulutrumbuka..mweri wa nani umesia linu..

Ukakaa ukafikiri kiki uleruunda kwa mwakaa uu we si ng'ndo foo.
Ijumaa ili ngimemekubwa na mafkara soni kedekedu ..mamrasa aka alekubwa na mfua ilya ya fkorokoro mrii wose ukavaa mringa kwende barabara foo..kwende umeme foo kwentre chao..washeku ,wameku ,vana wamelia njaa,..vandu wamefaa..Kishaka ametruma ndumaa kwa kila mndru isadii...telefisheni si onyiosha kila saa..vandiu wasakwee.
Sumani ingia imeshaa haa..Imeikaa soni..Ilala uwanja wa mpira na wana ..kwennter ngo'ndo choose wetre..